Wednesday, July 08, 2009

"kenka o shitai no"


Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket"do you want an argument"

"do you like a woman who is cold"

"what are you going to do at Sasago Tunnel"

"don't write it"

<><><>

“kenka o shitai no”

“tsumetai onna ga suki na no”

“Sasago tonneru de nani o suru no”

“kaka nai de’

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home